Professionel teknisk software til overkommelige priser

FORSIDE

 

 
Har du brug for hjælp til FEM analyse, kan du finde en samarbejdspartner her.

 


Peter Marton   MSc/ Beräkningskonsult

Civilingenjör maskinteknik med 25 års yrkeserfarenhet av tekniska beräkningar

Utför följande tjänster som beräkningskonsult till små och stora företag:

-Statisk dimensionering av svetsade/gjutna strukturer/komponenter mha FEM

-Dimensionering av svetsade/gjutna strukturer/komponenter mot utmattning mha FEM

-Dimensionering av strukturer/komponenter mot stora deformationer(ickelinjär dimensionering)

-Beräkning av lyft/produktionsutrustning enligt Lyftnormen mha FEM

-Egenfrekvensanalyser av strukturer/komponenter mha FEM

-Avvibrering av strukturer/komponenter mot vibrationer och buller mha FEM

-Harmoniska/dynamiska responsanalyser

-Avvibrering av motorpaket mellan 10-200kW mot vibrationer och buller mha FEM

-Temperaturberäkningar och upphängning av avgassystem mha FEM

-Beräkning av svetsförband med nominell spänningsmetod och Notch-metoden mha FEM

-Beräkning av skruvförband enligt VDI2230 och Colly Company

-Utformning av svetsade strukturer mpa robotsvets

-Konceptanalys av svetsade strukturer/komponenter

-Uppläggning av mätprogram av krafter/acceleration/töjning för strukturer/komponenter

-Undersökning av havererade komponenter map utmattning

-Dimensionerings och mätmetoder för funktionsfamiljer/komponenter

-Anpassning och utformning av konstruktioner för robotiserad svetsning

-Samma som ovan fast för tysk industri(på tyska för tysk industri om det behövs)

-Arbetat med NX Ideas, Solvia och Pro/Mechanica

Dimensioneringen sker enligt Eurocode3/IIW/BSK resp PHB(Plåthandboken)

Svetsad I-balk huvudspänningar

Svetsad I-balk Sigma-max

Egenfrekvenser

 

   
Skruvkrafter_reaktionskrafter I_balk_böjsvängning_liv